NÁPOJOVÁ KULTÚRA

by Juraj Seman

KTO SOM?

Ako najlepšie spoznať človeka ? Jedným z možných spôsobov a prístupov je poodhaliť, čomu venuje svoj čas a tvorivú energiu. Medzi moje 3 piliere patrí:

Gastro

– pravidelné publikačná a prezentačná činnosť v: INbar and Restaurant, Bar Magazin, Koktejl blog, Forbes, etc.

– organizovanie/spoluorganizovanie podujatí so zameraním na gastro

– cestovanie do krajín, s ktorými sa viaže výroba vyzrievaných destilátov

– aktívne využívanie členstva v rôznych záujmových a profesných združeniach, napr. The Scotch Malt Whisky Society

– riadené degustácie, prezentácie, poradenstvo

Kultúra

– organizovanie/spoluorganizovanie množstva podujatí: koncertov, výstav, workshopov, prednášok a festivalov

– hlavný organizátor Festivalu japonských umení/Mesiaca japonskej kultúry – Nippon víkend, za ktorý bol v roku 2017 tímu organizátorov udelené ocenenie: Cena Veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike za dlhoročný prínos v oblasti budovania vzájomného porozumenia a priateľstva medzi Slovenskou republikou a Japonskom

Verejný život/Verejná správa

– primárne ako člen poradných orgánov:

Komisia kultúry, školstva a športu pri MieZ KVP (2010 – 2014)

Komisia kultúry mesta Košice (2014 – 2018)

Komisia Cestovného ruchu a Cezhraničnej spolupráce KSK (2018 – 2022)

PONUKA SLUŽIEB

OCHUTNÁVKY

Whisky, koňaky či portské víno. Základné prierezové ochutnávky alebo ochutnávky prémiových limitiek, ktoré je zdanlivo nemožné zohnať. To všetko pre vás dokážem pripraviť.

ZAŠKOLENIE PERSONÁLU

Každý pohárik ušľachtilého destilátu je pre jeho konzumenta zážitkom, ktorý však dokáže ponúknuť každý. Čo ale každý nedokáže je poskytnúť ku každému poháriku perfektný servis – vrátane informácií.

KONCEPT NÁPOJOVÉHO LÍSTKA

V gastre dnes nevíťazia tí, ktorí toho dokážu ponúknuť najviac, ale tí, ktorí ponúkajú najnápaditejšie koncepty. Váš nápojový lístok dokážem nastaviť tak, aby mal jasnú koncepciu a ideu.

PORADENSTVO

Od konceptu vašej prevádzky, cez poradenstvo vo všetkých oblastiach gastra až po pomoc s dodávateľmi. Som tu pre vás.

PREZRITE SI KOMPLETNÚ PONUKU SLUŽIEB

MOJE HODNOTY

EMPATIA

Snažím sa čo najlepšie porozumieť svojim klientom – ich konceptu, motivácii, potrebám, ale rovnako aj zákazníkom mojich klientov. V konečnom dôsledku sa jedná práve o nich, oni rozhodnú o úspechu, alebo neúspechu akejkoľvek idey.

PROFESIONALITA

Mojim zámerom je dodať svojim klientom taký výsledok, s ktorým budu spokojní a je mojou prioritou a zodpovednosťou k nemu dospieť v rozumnom čase a to tak, aby nedošlo k zbytočnému plytvaniu zdrojov.

SKÚSENOSTI

Napriek svojmu relatívne nízkemu veku sa môžem s radosťou podelit so svojimi klientmi o poznanie, že som mal možnosť spolupracovať a učiť sa od najlepšich.

ERUDÍCIA

Ako človek večne nespokojný sam so sebou a s úrovňou svojho poznania, sa neustále snažím sa hľadať spôsoby, ako svoje znalosti zdokonaliť a prehlbiť. Prevažne tak číním pobytom v krajine produkujúcej niektorý z vyzrievaných destilátov.

EXKLUZÍVNE Z MÔJHO ARCHÍVU

ZAUJALA VÁS MOJA PRÁCA? OZVITE SA MI!